Třída: 5.B - třídní učitel: Mgr. Vítová Libuše

Učebnice str. 54, 55 - poslechni si příběh

Vypracuj pracovní list na slovní zásobu a pošli zpět🙂

Vypracuj pracovní list a vlož zpět ke kontrole.🙂

Posílám úkol z  VČJ , prosím, vypracujte a pošlete mi ji zpět

Myslím na Vás K.Rožcová

Zdravím Vás všechny a posílám úkol z výtvarné výchovy.

Těším se na Vaše práce Kateřina Rožcová