Třída: 6.B - třídní učitel: Mgr. Šomjaková Marcela