Třída: 1.B - třídní učitel: Mgr. Fojtová Valerie Bc.