Třída: 2.A - třídní učitel: Mgr. Sříbrná Jana

Středa 14.10.

* procvičuj příklady s počítáním do 20 - sloupeček 63

* řešíme pavučinky - prac. sešit 14/1 

                              ( Nejprve hledej jednobarevnou cestu z čísla 4 do čísla 7, jakou hodnotu má tato  šipka?

                                 Stejně postupuj u druhé pavučinky.)

* prohlédni si proužky papíru ze školy, kde sis vybarvoval polovinu obdélníku

   v pracovním sešitě 12/3, vybarvuj u obdélníků horní polovinu červeně, dolní vždy modře

* karta 164 - vyber si jeden nebo více úkolů a splň je

   (příklady, hadi - pozor na směr šipky, jdeš po směru nebo proti směru šipky?, parkety, špičky)